Is de olie geschikt voor kinderen?

Written by Ludo van de Wiel
Updated 3 years ago

Absoluut. Kleine kinderen (tussen 1 en 3 jaar) mogen niet meer dan een halve maatlepel (2,5 ml) per dag. Dit komt overeen met een klein theelepeltje.

Did this answer your question?