Is de olie geschikt voor kinderen?

Written by Ludo van de Wiel
Updated 1 year ago

Absoluut. Vanwege de hoge hoeveelheid EPA en DHA is een halve dosering (1,25 ml) geschikt voor kinderen van 1-6 jaar. Vanaf 6 jaar mag er een normale dosering toegediend worden.

Did this answer your question?