Is de capsule geschikt voor kinderen?

Written by Ludo van de Wiel
Updated 3 years ago

Wanneer kinderen een capsule kunnen slikken is deze zeker geschikt.

Kinderen van 3 jaar en ouder niet meer dan 4 per dag.

Kinderen tussen 1 en 3 jaar eventueel max. 1 capsule opensnijden en door eten roeren.

Of je kunt de vloeibare algenolie overwegen voor gebruik in bijv. yoghurt.

Did this answer your question?