Wanneer is de eerste levering?

Written by Ludo van de Wiel
Updated 1 year ago

De eerste levering vindt direct plaats na de eerste bestelling.

Dit is tevens de datum waarop het abonnement ingaat.

De eerstvolgende levering zal aan de hand van je gekozen abonnementsvorm geleverd worden.

Did this answer your question?